Wyświetlanie logów bez zaśmiecania kodu

Tworząc aplikacje mobilne, często muszę logować do konsoli informacje o tym, jak przebiega działanie programu. W Androidzie mam dostępny cały zestaw funkcji logujących np. Log.i, Log.e, Log.d itd… Jednak, jeżeli wyświetlanie tych logów jest tylko chwilowe, na czas rozwijania funkcjonalności, to konieczne jest późniejsze przeszukiwanie miejsc, gdzie się umieściło wywołania tych funkcji i ich usuwanie. […]